หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นำนักศึกษาเข้าปฐมนิเทศอบรมการฝังตัวกับผู้ประกอบการ Robinhood
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นำนักศึกษาเข้าปฐมนิเทศอบรมการฝังตัวกับผู้ประกอบการ Robinhood

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 15:21:35

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน,
ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ
ข้อความพูดว่า "Robinh"อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร. กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นำนักศึกษาเข้าปฐมนิเทศอบรมการฝังตัวกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม  Robinhood และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ Robinhood กล่าวต้อนรับ และ คุณพงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช หัวหน้า Robinhood Academy มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับประวัติ การทำงาน และการสร้าง “โรบินฮู้ด” “ซูเปอร์แอปสัญชาติไทย”งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home