หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-17 18:14:27


2023 SSRU MFA Graduate Art & Design Exhibition 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ รุ่นที่ 1 

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 

ณ Art Gallery ชั้นG คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home