หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > วง SSRU Jazz Orchestra ร่วมแสดงดนตรีในงาน Thailand International Jazz Conference 2024 (TIJC2024)
วง SSRU Jazz Orchestra ร่วมแสดงดนตรีในงาน Thailand International Jazz Conference 2024 (TIJC2024)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 18:12:48


วันที่ 26 มกราคม 2567 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา วง SSRU Jazz Orchestra ร่วมแสดงดนตรีในงาน Thailand International Jazz Conference 2024 (TIJC2024) ณ เวทีวงรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ ผู้ควบคุมวงดนตรี ได้แก่ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อ.ดร.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร และ อ.ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home