หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลองชุด รายการ RSL Thailand Drum Competition 2024
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลองชุด รายการ RSL Thailand Drum Competition 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 15:48:10


วันที่ 31 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกลองชุด รายการ RSL Thailand Drum Competition 2024 จัดโดย ศูนย์สอบดนตรี Rockschool London ประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตร Rockschool จากประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการดนตรีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(ภาพ : ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home