หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน"
อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 16:41:46


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงาน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กัณฑ์ธิมา นิลทองคำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัดขึ้น ณ ห้อง 3/1 อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home