หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > ศิษย์เก่าสาขา ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best of Entertrainment TikTok Awords Thailand 2023
ศิษย์เก่าสาขา ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด Best of Entertrainment TikTok Awords Thailand 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 14:22:16


ขอแสดงความยินดี  กับ  น้องต๊อกแต๊ก
"นางสาวสุธิรจน์ ศรีเพ็ชร"
ศิษย์เก่า แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด
Best of Entertrainment TikTok Awords Thailand  2023

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/SPACESSRU

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home