หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบปะ-ดูงาน ณ บริษัท ทูเนียร์ จำกัด หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบปะ-ดูงาน ณ บริษัท ทูเนียร์ จำกัด หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-19 15:33:21

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 และพบปะ-ดูงาน ณ บริษัท ทูเนียร์ จำกัด โดยมีคุณทัศนัย เสวกทรัพย์ CEO ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมหารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อตอบรับแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศีกษา การปรับรูปแบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล NFT และ Metaverse
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home