หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอน “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า จากต้นทุนทางวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต”
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอน “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า จากต้นทุนทางวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-18 18:27:41


วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอน “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า จากต้นทุนทางวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต” ณ โรงแรม Sound  Gallery House จ.ภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ Thailand Mice การประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ซึ่งเป็นแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริม นักเดินทาง และผู้ประกอบการ กลุ่มไมซ์ผ่านกลไกสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดงานประชุมองค์กร สัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการจัดกิจกรรมไมซ์ ก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชนไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนระบบนิเวศทางธุรกิจไมซ์ รวมถึงการสร้างเม็ดเงินทุนหมุนเวียนในเศรษฐกิจของประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมการประชุม (Meetings) กิจกรรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) กิจกรรมสัมมนา (Seminars) กิจกรรมการอบรม (Training) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) และกิจกรรมศึกษาดูงาน (Field trip)

(ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home