หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นม. 1
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นม. 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-17 16:14:57


วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในประเทศ จัดกิจกรรม “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 70 คน ณ เลควิว รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ คลับ จังหวัดเพชรบุรี

โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน, อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรม

(ขอบคุณภาพ : อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home