หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "งานสร้างสรรค์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "งานสร้างสรรค์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-02-21 13:52:49


วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565  หัวข้อ "งานสร้างสรรค์" ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุขุมาล สาระเกษตริน เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อดังกล่าว 

ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร เป็นผู้ดำเนินรายการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home