หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การจัดการวางแผนและนำเสนอสินค้าแฟชั่น Visual Merchandising and Display” ให้กับนักศึกษา
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การจัดการวางแผนและนำเสนอสินค้าแฟชั่น Visual Merchandising and Display” ให้กับนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-18 19:07:47


วันที่ 6 ตุลาคม 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การจัดการวางแผนและนำเสนอสินค้าแฟชั่น Visual Merchandising and Display” ให้กับนักศึกษา โดยวิทยากร อ.ดร.ขจรศักต์ นาคปาน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในเครือ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผศ.สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องเรียน ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home