หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle v.3.11.1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle v.3.11.1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-27 15:55:43

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวของบุคคลากรสายวิชาการ Moodle v.3.11.1 ในรูปแบบออนไลน์ มีคณาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก จุดประสงค์การอบรมเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ ศักยภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home