หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 18:07:58


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร และหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home