หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-17 15:24:44


วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมและดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand สำหรับครูและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทินกร พรมดีมา (Media Developer) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home