หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรม หัวข้อ "การพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"
โครงการอบรม หัวข้อ "การพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 18:37:31

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ อบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet และเป็นกิจกรรมอบรมต่อเนื่องเป็นหัวข้อที่ 2 ต่อจากการอบรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในหัวข้อ การทำคอนเท็นท์ เนื้อหาการเรียนการสอน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home