หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > การอบรม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก วิทยากรโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโดย วช.
การอบรม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก วิทยากรโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโดย วช.

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-27 22:18:04


วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก" ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี จัดขึ้น ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home