หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษาเข้าชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษาเข้าชมงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-07 11:30:34


วันที่ 3 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยอาจารย์ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าชมมหกรรม “Thailand Sustainability Expo 2020” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทิศทางการออกแบบในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม นับเป็นประโยชน์ในการนำความรู้และประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และวิชาชีพการออกแบบกราฟิกในอนาคตต่อไป

ภาพและเนื้อหาข่าว : อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home