หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว/ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-29 14:23:35

 


วันที่ 16 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ) จัดประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อติดตามงาน และมอบหมายภารกิจแก่ผู้ถูกจ้างงานโครงการ U2T SSRU และร่วมกันวางแผนเพื่อปรับการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 #U2TSSRU  #IRDSSRU #SSRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #1ตำบล1มหาวิทยาลัย #คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th