หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะอาจารย์ จาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
คณะอาจารย์ จาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-17 14:58:36


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 Dr.Afifah Vanitha Binti Abdullah หัวหน้าทีมนักวิจัย จาก Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia) ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากรัฐบาลแห่งชาติมาเลเซีย มาศึกษาดูงานเพื่องานและเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยและดนตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ให้การดูแลและต้อนรับ โดยงานวิจัยนี้จะเป็นการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในอนาคต 

โดยหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยและดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 3 องค์กรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบตัวอย่างหน่วยงานการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศในอาเซียน

ในการนี้ Dr.Nur Afifah Vanitha binti Abdullah และผู้ติดตามยังได้เข้าพบ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไปในอนาคตอีกด้วย

(ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home