หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2567
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 16:38:48


วันที่ 4 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home