หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-13 13:57:17


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวรปรัชญ์ กีรติวิทยาภรณ์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น)

2. นายศุภวิชญ์ เต่งภาวดี (สาขาวิชาดนตรี)

3. น.ส.รินนรี ขาวเชียงยืน (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)

4. นายปัญจพัฒนื ศิริกรกุลวัฒน์ (แขวงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

**(ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home