หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9
สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-04-18 15:19:32สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาจิตรกรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 (UOB Painting of the Year) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G ซึ่งกิจกรรมการประกวดนั้นจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ ทั้งยังสร้างสมประสบการณ์เรียนรู้โลกกว้างมากกว่าภายในห้องเรียนและมหาวิทยาลัย

 การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ซึ่งจัดโดยธนาคาร ยูโอบี คครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 9 แล้ว เป็นการประกวดระดับอาเซียนจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ อินโดเนเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย การประกวดจิตรกรรมยูโอบีนับเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์งานประกวด UOB.pdf