หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 15:28:28


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE" จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ 

ในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ  “MIND & LOVE” โดย นายภัทรดนัย เสตสุวรรณ หรือ "เขื่อน K-OTIC" นักจิตวิทยาบำบัด ร่วมด้วย ผศ.ดร.จิราภรณ์    อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home