หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษา'นิเทศศิลป์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษา'นิเทศศิลป์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 15:56:29


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สักการะพระพุทธรูป, พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นสิริมงคล และพาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home