หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษา'นิเทศศิลป์ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษา'นิเทศศิลป์ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 14:50:16


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (รายวิชาการออกแบบลักษณะไทย) ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อการออกแบบ และพัฒนาอัตลักษณ์ให้กับกลุ่มทอผ้า บ้านหนองลิง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ไทยเบฟ")
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home