หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > ลุยต่อ นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง
ลุยต่อ นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 19:21:05


วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา''''ออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 2 ต่อยอดข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลงพื้นที่นำเสนอการออกแบบสินค้าให้กับชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และเชื่อมโยงไปถึงสินค้าที่ระลึกของสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี 


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home