หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนิเทศศิลป์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 16:46:17

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet เพื่อพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนิเทศศิลป์ หัวข้อเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" ได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย เป็นวิทยากรเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home