หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นิเทศศิลป์ นำนักศึกษาทัศนศึกษา ณ วัดโพธิ์
นิเทศศิลป์ นำนักศึกษาทัศนศึกษา ณ วัดโพธิ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-12 14:10:33


วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียนในรายวิชาการออกแบบลักษณะไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)