หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > VDO กิจกรรม อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)
VDO กิจกรรม อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:31:32


กิจกรรม อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste) 

การนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

**ตอนท้ายมีเฉลยวิธีการทำ โดย ผศ.ดร.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

(ขอบคุณคลิปจากทาง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี)


คลิก เพื่อดู VDO
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home