หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ชมคลิป สร้างการรับรู้ความเป็นวังสวนสุนันทาเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชมคลิป สร้างการรับรู้ความเป็นวังสวนสุนันทาเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-15 18:10:52

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็นวังสวนสุนันทาเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์สวนสุนันทาให้กับนักศึกษา ผ่านกิจกรรมการให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล  ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีตลอดปีการศึกษา 2563 โดยการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็นวังสวนสุนันทาแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคลิป "สวนสุนันทาในอดีต"


credit : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชมคลิป คลิก https://www.youtube.com/watch?v=zBviYdHr310

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home