หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง - Voice Male (Cover) By RoadSix นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง - Voice Male (Cover) By RoadSix นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-25 11:34:43

เพลง ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง - Voice Male (Cover) By RoadSix

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี #เอกดนตรีสวนสุนันทา

1.อัครชัย แสงทอง

2.ศิวกร สังข์เจริญ

3.ธนพัฒน์ ประจงสูงเนิน

4.ธนะชาติ โถแก้ว

5.ภูดิศ ฉันทสถาปัตย์

ปรึกษา ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ


ฟังเพลง คลิก --> https://www.youtube.com/watch?v=yVGnM8i4His

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home