หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > VTR แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
VTR แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-05-10 13:31:54

ชม VTR คลิก https://youtu.be/G548e1M8A_4


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home