หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > Lanna Dream: The Slum Star A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook
Lanna Dream: The Slum Star A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-13 14:41:27

(8 พฤษภาคม 2565)

Lanna Dream: The Slum Star

A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" วิทยากรโดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)

***โครงการรนี้จัดภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และผู้เข้าอบรมได้ผ่านการตรวจATK เรียบร้อยทุกท่าน

(ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก https://www.facebook.com/SPACESSRU/)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home