หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีไหว้ครู สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปี 2563
พิธีไหว้ครู สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-05 14:48:56


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยและแขนงวิชาศิลปะการละคร อาจารย์ผู้เกษียณอายุ นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ในการนี้ นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นพิธีกรผู้ดำเนินการในพิธีงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home