หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีไหว้ครู ดนตรี ประจำปี 2563
พิธีไหว้ครู ดนตรี ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 11:02:10


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสนตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home