หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม
ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-04-18 15:06:01


วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาจิตรกรรม โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูครอบครู

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานและเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา จัดขึ้น ณ หอศิลป์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


ดูรูปภาพเพิ่มเติม ไหว้ครูจิตรกรรม61.pdf