หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม
ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-02 13:20:01


วันที่ 24 มกราคม 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันสาขาวิชาจิตรกรรม โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูครอบครู

 ในการนี้ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมงานและเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา จัดขึ้น ณ หอศิลป์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home