หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-17 14:13:13


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีมีการขับร้องเพลงประสานเสียง เพลง"พระคุณที่สาม" และวงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home