หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ มรภ.ธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ มรภ.ธนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-20 13:52:28เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร (ศิลปะการละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศักยภาพหลักสูตรและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แก่คณาจารย์สาขานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8