หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ (ศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-22 13:35:11


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละคร) ได้รับเชิญเป็นวิทยาการบรรยายในรายวิชา "ศิลปะแสดงปริทัศน์" ในหัวข้อ "ศิลปิน-ศิลปะพื้นบ้านในสถานศึกษาของไทย"  ให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งนักศึกษาสนใจและให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม มุ่งนำความรู้ไปต่อยอดในศาสตร์ของตนเองต่อไป