หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) จัดกิจกรรม workshop “Waste Life”
ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) จัดกิจกรรม workshop “Waste Life”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 22:37:54


วันที่ 27-28 มกราคม 2567 ศูนย์ silo@ssru ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม workshop “Waste Life” เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นของที่ระลึก  

“Waste Life สายมู” รูปปั้นมงคล จากผงธูป 

ณ ศาลเจ้าหลีตี้เมี้ยว (เยาวราช) 

ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้งาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 2024 (BKKDW) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน

(ขอบคุณภาพกิจกรรม จาก ศูนย์ Silo@ssru https://www.facebook.com/silo.ssru)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home