หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 20:25:16

(ขอขอบคุณภาพข่าวและข้อมูล : https://www.facebook.com/SSRUTHEATRE/ และ ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ)วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “SSRU FROLA PROJECT 2021” ครั้งที่ 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบ การค้นหาและคัดเลือกข้อมูลนำไปสู่การออกแบบชิ้นงานต่อไป วิทยากร โดย คุณณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์ (ศิลปินนักออกแบบศิลปะ)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home