หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม จัดอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชารูปแบบใหม่ พร้อมรับมือก่อนเปิดใช้งานจริงในเดือนมีนาคมนี้
ศิลปกรรม จัดอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชารูปแบบใหม่ พร้อมรับมือก่อนเปิดใช้งานจริงในเดือนมีนาคมนี้

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:18:49


ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดจะเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย มากกว่าเว็บไซต์เดิม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงจัดอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชารูปแบบใหม่ ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดใช้งานจริงในเดือนมีนาคม 2561 และสามารถลงมือจัดการเว็บไซต์ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา เป็นประธานกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงาน และคณะฯได้เชิญบุคคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้แก่ นายอัครเดช สินแต่ง และนายสุรวิช สุนทรเสนีย์กุล ผู้มีความชำนาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้