หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา โดยท่าน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา โดยท่าน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-09 09:54:45เริ่มจ้า กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา โดยท่าน ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการบะครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการแสดง 58405-406  อาคาร 58 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th