หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > SSRU Music Conference & Workshop : The Guitar Maestro โดยนักกีตาร์คลาสสิกจาก Ayadaguitar
SSRU Music Conference & Workshop : The Guitar Maestro โดยนักกีตาร์คลาสสิกจาก Ayadaguitar

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 17:20:15ประสบการณ์จริงและการได้ลงมือทำด้วยตนเองสำคัญกว่าการเรียนแค่ในห้องเรียน 

วันที่ 5 เมษายน 2567 สาขาวิชาดนตรี โดย อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ จัดงาน SSRU Music Conference & Workshop : The Guitar Maestro การบรรเลงบทเพลงคลาสสิกประกอบ VTR โดยนักกีตาร์คลาสสิกจาก Ayadaguitar ได้แก่ คุณวรปรัชญ์ ญาณสุภาพ และ คุณภานุพันธุ์ ประสิทธิคุณาพร นอกจากการบรรเลงโชว์กีตาร์คลาสสิกและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรทั้ง 2 ท่านแล้ว ยังมีการแสดงจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีอีกด้วย ณ ห้องปฏิบัติการ 58G00 ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

(ภาพ : สาจาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home