หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-24 15:53:00


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอพระพุทธบาท นำโดย นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรม “อบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ (Less Waste)” ได้แก่ ดอกดาวเรืองคัดทิ้ง มาแปรรูปเป็นกระดาษ และเศษธูปเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็นของที่ระลึก 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเหลือใช้ในทุกระดับกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานเชิงพื้นที่ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการเป็นนักออกแบบ โดยคำนึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดสระบุรี ม.6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home