หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการออกแบบและควบคุมการแสดง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
อ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการออกแบบและควบคุมการแสดง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-01-15 09:41:59


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการออกแบบและควบคุมการแสดงให้กับนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในชุดการแสดงชื่อ Gray Money  ซึ่งใช้แสดงในพิธีเปิด งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม