หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัล
2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัลในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัลซึ่งจั ...
2021-07-16 18:57:49
Motion Infographic สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:21:33
Motion Infographic สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:37:40
Motion Infographic สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:12:31
Motion Infographic สาขาวิชาดนตรี
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-06-22 11:09:42
อยากรู้ว่าแต่ละสาขาวิชาของศิลปกรรม'สวนสุนันทาเค้าเรียนอะไรกันบ้าง มาฟังกันเลย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-18 00:40:21
Teaser - SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-18 00:10:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2564
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-18 00:10:09
สาขาวิชาจิตรกรรม พ.ศ. 2564
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-01-04 17:21:03
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย พ.ศ. 2564
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-12-24 16:15:02
ช่องวิดีโอย้อนหลัง