หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปี 2564 รอบ 1 Portfolio
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-12-24 16:14:59
มาทำความรู้จักคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-12-24 16:15:10
ศิษย์เก่า แนะนำ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-11-18 16:24:05
ศิษย์เก่า แนะนำ แขนงวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-11-18 16:09:12
ศิษย์เก่า แนะนำ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-11-18 15:57:06
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio 2564
ขอบคุณคลิปจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook ...
2020-11-18 15:56:35
บันทึกไทยเบฟ 2 Creative Young Designer นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา
ขอบคุณคลิปจาก mir productionCredit : https://www.youtube.com/watch?v=PmR9SRu5axc&feature=youtu.b ...
2020-11-18 15:55:28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio
สมัครเรียน คลิก : http://admission.ssru.ac.thวันนี้ - 6 มกราคม 2563#เด็ก64#สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1# ...
2020-11-09 16:28:41
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-10-21 16:28:27
สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 13:54:38
ช่องวิดีโอย้อนหลัง