หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio 2564
ขอบคุณคลิปจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook ...
2020-11-18 15:56:35
บันทึกไทยเบฟ 2 Creative Young Designer นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา
ขอบคุณคลิปจาก mir productionCredit : https://www.youtube.com/watch?v=PmR9SRu5axc&feature=youtu.b ...
2020-11-18 15:55:28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio
สมัครเรียน คลิก : http://admission.ssru.ac.thวันนี้ - 6 มกราคม 2563#เด็ก64#สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1# ...
2020-11-09 16:28:41
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-10-21 16:28:27
สาขาวิชาจิตรกรรม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 13:54:38
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 13:02:34
แขนงวิชาศิลปะการละคร
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 12:59:25
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 12:55:03
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 12:53:59
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีสากลและดนตรีไทย)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2020-06-17 12:53:23
ช่องวิดีโอย้อนหลัง